Spor sponsorluğunda sponsor olan firmalar pek çok alanda bireysel sporculara sponsor olabilmektedirler. Bunlar sporcuya ücret ödemekten, malzeme temin etmeye, medya desteğinden sağlık desteğine kadar birçok farklı alanı kaplamaktadır. Bu durum sadece bireysel sponsorluğu kapsamamaktadır, aynı zamanda takım sponsorluğu için de geçerli olmaktadır.

Sporda Bireysel Sponsorluk1

Bireysel sporcu sponsorluğunda genellikle pasif sponsorluk yapılmaktadır. Yani aslında sporcu sponsor firmanın sponsorluk faaliyeti için her hangi bir aktif faaliyet içinde değildir. Sporcu normal olarak yapması gereken spor faaliyetini yapmaktadır. Sponsorluk faaliyeti için ayrıca artı bir faaliyet yapmamaktadır. Örneğin sporcunun spor faaliyetini yaparken giymiş olduğu ayakkabıda veya formada sponsor firmanın markası yer almış olabilir.

Sporda Bireysel Sponsorluk2

Bireysel sporcular bazen de yapmış olduğu spor faaliyeti ile değil, spor faaliyetinin dışında spor faaliyetleri ile hiç ilişkili ve bağlantılı olmayan sponsorluk faaliyetleri içerisinde de olabilirler. Bu ve benzeri sponsorluk faaliyetlerinde daha çok sporcunun ismi kullanılarak sponsorluk faaliyeti yapılmaya çalışılmaktadır. Örneğin çok ünlü bir sporcunun bir cola reklamında oynaması söylenebilir.

Sporda Bireysel Sponsorluk3

Hem malzeme hem de nakdi bakımından desteklenen sporcuların seçiminde sponsor firmalarında bir takım kriterleri vardır. Bunların başında sporcunun tanınmışlığı ile spor dalının popülaritesidir. Sporcunun sadece tanınmış olması da yeterli kriter değildir. Ayrıca sporcunun halk nezdinde sempatik olarak algılanması, dürüst ve inandırıcı olması da önemlidir. Doğal olarak sponsor firmalar, markalarını lekeleyecek ve markalarını olumsuz olarak etkileyebilecek sporculara sponsor olmak istemezler.

Sporda Bireysel Sponsorluk4

Sponsor firmalar spora neler sağlıyor sorusuna yapılan bir araştırma % 67’si ulaşım, para, malzeme, beslenme şıklarını içeren hepsi seçeneğini göstermiş; ikinci sırada %24.2 oranıyla para ve %8.1 oranıyla malzeme şıkkını üçüncü olarak belirtmiştir. Bu bulgu önemlidir. Çünkü ulaşım, para, malzeme, beslenme sponsorluk kavramı içerisinde yer almaktadır.

Sporda Bireysel Sponsorluk5

SPORCU VE SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN SPONSORLUK HARCAMALARI VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMEKTEDİR

31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile GVK’nın 89. maddesi yeniden düzenlenmiş, KVK’na mükerrer 14. madde eklenmiştir. GVK’nın 89. maddesinin 8 bendi ile 5520 sayılı KVK’nın mükerrer 14. maddesinin (1-e) bendine göre,

Spor faaliyetleri için yapılan sponsorluk harcamalarının;

  • Profesyonel Spor dalları için % 50’si,

Gerçek ve tüzel kişilerce beyan edilen gelirden beyanname üzerinde indirilebilecektir.

Sporda Bireysel Sponsorluk6
Gelir ve kurumlar vergisi kanununa eklenen hükümlerle, sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamının, profesyonel spor dallarında ise yüzde 50’sinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlanmış bulunulmaktadır. Örneğin; profesyonel spor kulübüne sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 100 bin YTL’lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0,20=) 10 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %10’unu geri almış sayılacaktır. Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktarda ödemede bulunacak ise (100.000 x 0,20=) 20 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %20’sini geri almış sayılacaktır.

Sporun Sponsor Firmalara Katkısı

Sporda Bireysel Sponsorluk7
Sporun sponsor firmalara katkısı ne olabilir sorusuna ise yapılan bir araştırma %50.5’i reklama; %31.6’sı daha çok satış amacına yönelik hedefleri göstermiştir. Para, saygınlık ve vergiden düşme katkıları araştırma grubu için üçüncü, dördüncü ve beşinci hedef olarak kabul edilmiştir.

Spor pazarlaması, genel pazarlama alanı içinde, oldukça yeni bir alan olarak karşımıza çıkmasına rağmen, ticari alanda faaliyet gösteren ya da hizmet alanında çalışan girişimciler, günümüzdeki modern pazarlama koşullarında olmasa bile, sporu, Antik Olimpiyatlardan beri ürünlerinin satışında bir pazarlama aracı ya da spordan kazanç sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

İngiltere’deki ilk spor sponsorluğu uygulaması, 1898 yılında bir içecek firması olan Bovril’in, Nottingham Forest futbol takımını desteklemesi ile gerçekleşmiştir. Türkiye’deki ilk spor sponsorluğunun ise, Eczacıbaşı Holding’in 1966 yılında kurduğu Eczacıbaşı Spor Kulübü ile başladığı belirtilmektedir.

Spor sponsorluğu otomatik olarak bir şirketin prestijini güçlendirmektedir. Sponsorluk şirketin büyüklüğünü, finansal hareketliliğini, uluslar arası statüsünü güçlendirerek, pekiştirmektedir. Spor sponsorluğu aynı zamanda kuruluş yada marka imajını daha dinamik yapmaya da uygundur.

Ülke sporunun ve Hokey branşının gelişmesi için sponsor firmalara seslenmek istedim.

Kaynaklar
Bağlantı – 1     Bağlantı – 2     Bağlantı – 3